III Parafialny Konkurs Fotograficzny

„Chwała Boża w architekturze”

12 lutego 2023

III PARAFIALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Chwała Boża w architekturze”

Regulamin Konkursu Fotograficznego

 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Parafia bł. Doroty z Mątew w Gdańsku. Adres organizatora: ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk - Jasień. www.parafiajasien.gda.pl

3. Konkurs ma charakter otwarty i udział w nim jest bezpłatny. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Konkurs rozpoczyna się w drugą niedzielę lutego - 12 lutego 2023 r. i trwa do pierwszej niedzieli października. 
- 8 października 2023 r.

3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

4. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez pocztę elektroniczną.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi – 14 października 2023 r drogą internetową, poprzez stronę parafialną i facebooka. Wręczenie nagród nastąpi natomiast 15 października 2023 r. na zakończenie Mszy Świętej o godz. 10:30.

 

CEL KONKURSU:

Celem ukazanie bogactwa architektury sakralnej, sakralnej architektury ludowej, małej architektury oraz wszelkie formy sztuki i architektury, które odzwierciedlają Bożą chwałę.

 

FOTOGRAFIE:

1. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną ilość fotografii.

2. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane w wysokiej rozdzielczości na papierze fotograficznym w formacie A4.

3. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

4. Nagrodzone prace zostaną umieszczone w miesięczniku parafialnym „DototheA”. Zwycięskie prace po zakończeniu konkursu zostaną zaprezentowane podczas parafialnej wystawy.

 

FOTOGRAFIE – PRZYGOTOWANIE PRAC:

1.Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: dowolny kodem literowo-cyfrowym, opisem (tytułem) zdjęcia, dokładnym opisem miejsca, które zostało na fotografii uwiecznione oraz proszę podać datę zrobienia fotografii. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. Dane autora takie jak: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, wykaz nadesłanych prac oraz podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznegow celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883
z późniejszymi zmianami). Poprzez przekazanie zdjęć na Konkurs przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w parafialnych publikacjach oraz na wystawie fotograficznej.”
należy włożyć do koperty, zakleić ją i oznaczyć tym samym kodem co zdjęcia. Prace należy wysłać, lub przynieść na adres Organizatora. Na kopercie adresowej powinien być dopisek „Konkurs Fotograficzny”. Praca składa się z opisanych wywołanych zdjęć oraz koperty z danymi.
W przedstawionych pracach oceniana będzie kompozycja zdjęcia, pomysł autora, nowatorstwo i sposób ukazania tematu.

2. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1

 

NAGRODY:

1. Spośród Nadesłanych zdjęć Jury przyzna: I, II i III nagrodę oraz wyróżnienia

2. Organizator Konkursu powołuje jury konkursu.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody.

4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

 

Ten się Bogu podoba, komu się Bóg podoba

św. Rafał Kalinowski

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
120 0.065964937210083