Katecheza wstępna dla rodziców

Przyjęło się mówić, że dzieci przygotowują się do I Komunii świętej, a jednak trzeba z uporem przypominać sobie, że przyszły rok będzie ważny dla dzieci (dla rodziców, katechetów…) ze względu na przystąpienie po raz pierwszy do dwóch świętych sakramentów:

  • Sakramentu pokuty i pojednania (spowiedź święta) – czyli łaski odpuszczenia wszystkich grzechów, które jest możliwe dzięki odkupieńczej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa
  • Sakramentu Eucharystii (Komunia Święta) – czyli przyjęcie prawdziwego Ciała i Krwi Chrystusa, które pozostawił w Wieczerniku swoim Apostołom i nakazał, by ponawiali tę Ofiarę na Jego pamiątkę

Przygotowanie zatem do tych dwóch sakramentów jest dla dzieci bardzo ważne.

Dlaczego ważne jest przygotowanie do spowiedzi świętej? Od tego przygotowania będzie zależało to, w jaki sposób dziecko będzie kształtowało swoje sumienie i swoją wrażliwość na otaczający je świat. Chodzi oczywiście o sumienie pięknie ukształtowane zgodnie z nauką Ewangelii, czyli chrześcijańskiego życia. Im bardziej będziemy się starali (rodzice i katecheci) przedstawić pięknie dziecku wartość sakramentu spowiedzi tym chętniej i świadomiej dzieci będą z tego sakramentu korzystały. Chodzi nawet o to, by przygotować dzieci do tego spotkania z Panem Jezusem w konfesjonale, lepiej niż my sami czuliśmy się przygotowani bądź czujemy, często przeżywając trudności myśląc o spowiedzi świętej.

Dlaczego ważne jest przygotowanie do Komunii świętej? Od tego przygotowania będzie zależało to, w jaki sposób dziecko będzie patrzyło na Eucharystię, a przy tym na liturgię mszy świętej i wspólnotę Kościoła, która wokół ołtarza się gromadzi. Ukazać Eucharystię jako nieoceniony skarb Kościoła, w którym Pan Jezus jest obecny między ludźmi w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjonalny (pod postacią chleba i wina).

W przygotowaniu do przyjęcia tych sakramentów kluczową rolę odgrywa dom, w którym dziecko się wychowuje. Tam zaszczepia się najbardziej podstawowe, a zarazem fundamentalne pokłady życia religijnego, życia wiary i życia modlitewnego. Stąd przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentów musi się rozpocząć najpierw od przygotowania nas samych do tego wydarzenia – uświadomienia sobie jak bardzo ważne są to wydarzenia. Musimy zatem wszyscy doświadczyć Bożej łaski i Jego obecności, zmierzyć się ze swoją wiarą (jaka by nie była w naszej ocenie) oraz szczerością życia religijnego. Rodzice przyrzekają przy chrzcie przed Bogiem, że będą wychowywać dzieci w wierze katolickiej i przy okazji kolejnych sakramentów warto się zapytać: jak nam to wychodzi? Ile w tym kierunku robię? Czy rzeczywiście potraktowałem to poważnie?

Na każdym kroku rodzice przekonują się, że dzieci są w nich zapatrzone jak w obraz – są dla nich najważniejszymi autorytetami. Dlatego też jakość życia wiarą dziecka zależy w dużej mierze od jakości życia wiary jego rodziców. Nie trzeba nikogo przekonywać, że wytłumaczyć dziecku prawdę o tym, że I Komunia święta jest przepięknym dniem i że trzeba się do tego dnia bardzo dobrze przygotować, będzie dużo łatwiej rodzicom, którzy prowadzą systematyczne, uporządkowane i szczere życie religijne niż rodzicom, którzy sami nie są przekonani, co do wartości sakramentów i praktyk religijnych.

Warto może zaprzyjaźnić się ze zdaniem wypowiedzianym kiedyś przez arcybiskupa Grzegorza Rysia, który przekonywał, że „świadectwo to nie kazanie, ale ukazanie – życiem”, a więc to, co ciężko wypowiedzieć słowami najlepiej pokazać życiem. Nasze świadectwo pozostaje w pamięci, także – a może przede wszystkim – tej pamięci serca.

Konsekwentnie więc, przygotowanie dzieci do przyjęcia tych sakramentów nie będzie przebiegać owocnie, gdy będzie się opierało jedynie o katechezę księdza czy lekcje religii w szkole. Pierwsza i najważniejsza katecheza odbywa się bowiem w środowisku domowym i rodzinnym. Dzieci mogą nauczyć się zadanych modlitw, mogą ładnie śpiewać religijne pieśni, ale chodzi przecież o to, by pięknie przeżywały wydarzenia i doświadczały w czasie przygotowań żywej wiary.

Przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej może być zatem okazją – i pewnie jest – dla rodziców i bliskich, by poruszyć zastygłą wiarę, przypomnieć sobie chrześcijańską nadzieję, na nową przyjąć Bożą miłość, odświeżyć to, co wydaje się zapomniane i zakurzone w relacji z Bogiem.

Nie wolno więc stracić tego czasu przygotowań, nie można przespać czy zaniedbać, bo obraz spowiedzi i Eucharystii stworzony dzieciom w czasie przygotowań będzie obrazem jeśli nie na całe życie to na pewno na bardzo wiele lat.

ks. Krzysztof Sieniawski

Wielu otrzymało zbawienie bez przepowiedni i olśnień, bez znaków i cudów, ale bez pokory nikt nie wstąpi do pałacu niebiańskiego

św. Jan Klimak

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
146 0.46089315414429