Katecheza wstępna dla rodziców

Przyjęło się mówić, że dzieci przygotowują się do I Komunii świętej, a jednak trzeba z uporem przypominać sobie, że przyszły rok będzie ważny dla dzieci (dla rodziców, katechetów…) ze względu na przystąpienie po raz pierwszy do dwóch świętych sakramentów:

  • Sakramentu pokuty i pojednania (spowiedź święta) – czyli łaski odpuszczenia wszystkich grzechów, które jest możliwe dzięki odkupieńczej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa
  • Sakramentu Eucharystii (Komunia Święta) – czyli przyjęcie prawdziwego Ciała i Krwi Chrystusa, które pozostawił w Wieczerniku swoim Apostołom i nakazał, by ponawiali tę Ofiarę na Jego pamiątkę

Przygotowanie zatem do tych dwóch sakramentów jest dla dzieci bardzo ważne.

Dlaczego ważne jest przygotowanie do spowiedzi świętej? Od tego przygotowania będzie zależało to, w jaki sposób dziecko będzie kształtowało swoje sumienie i swoją wrażliwość na otaczający je świat. Chodzi oczywiście o sumienie pięknie ukształtowane zgodnie z nauką Ewangelii, czyli chrześcijańskiego życia. Im bardziej będziemy się starali (rodzice i katecheci) przedstawić pięknie dziecku wartość sakramentu spowiedzi tym chętniej i świadomiej dzieci będą z tego sakramentu korzystały. Chodzi nawet o to, by przygotować dzieci do tego spotkania z Panem Jezusem w konfesjonale, lepiej niż my sami czuliśmy się przygotowani bądź czujemy, często przeżywając trudności myśląc o spowiedzi świętej.

Dlaczego ważne jest przygotowanie do Komunii świętej? Od tego przygotowania będzie zależało to, w jaki sposób dziecko będzie patrzyło na Eucharystię, a przy tym na liturgię mszy świętej i wspólnotę Kościoła, która wokół ołtarza się gromadzi. Ukazać Eucharystię jako nieoceniony skarb Kościoła, w którym Pan Jezus jest obecny między ludźmi w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjonalny (pod postacią chleba i wina).

W przygotowaniu do przyjęcia tych sakramentów kluczową rolę odgrywa dom, w którym dziecko się wychowuje. Tam zaszczepia się najbardziej podstawowe, a zarazem fundamentalne pokłady życia religijnego, życia wiary i życia modlitewnego. Stąd przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentów musi się rozpocząć najpierw od przygotowania nas samych do tego wydarzenia – uświadomienia sobie jak bardzo ważne są to wydarzenia. Musimy zatem wszyscy doświadczyć Bożej łaski i Jego obecności, zmierzyć się ze swoją wiarą (jaka by nie była w naszej ocenie) oraz szczerością życia religijnego. Rodzice przyrzekają przy chrzcie przed Bogiem, że będą wychowywać dzieci w wierze katolickiej i przy okazji kolejnych sakramentów warto się zapytać: jak nam to wychodzi? Ile w tym kierunku robię? Czy rzeczywiście potraktowałem to poważnie?

Na każdym kroku rodzice przekonują się, że dzieci są w nich zapatrzone jak w obraz – są dla nich najważniejszymi autorytetami. Dlatego też jakość życia wiarą dziecka zależy w dużej mierze od jakości życia wiary jego rodziców. Nie trzeba nikogo przekonywać, że wytłumaczyć dziecku prawdę o tym, że I Komunia święta jest przepięknym dniem i że trzeba się do tego dnia bardzo dobrze przygotować, będzie dużo łatwiej rodzicom, którzy prowadzą systematyczne, uporządkowane i szczere życie religijne niż rodzicom, którzy sami nie są przekonani, co do wartości sakramentów i praktyk religijnych.

Warto może zaprzyjaźnić się ze zdaniem wypowiedzianym kiedyś przez arcybiskupa Grzegorza Rysia, który przekonywał, że „świadectwo to nie kazanie, ale ukazanie – życiem”, a więc to, co ciężko wypowiedzieć słowami najlepiej pokazać życiem. Nasze świadectwo pozostaje w pamięci, także – a może przede wszystkim – tej pamięci serca.

Konsekwentnie więc, przygotowanie dzieci do przyjęcia tych sakramentów nie będzie przebiegać owocnie, gdy będzie się opierało jedynie o katechezę księdza czy lekcje religii w szkole. Pierwsza i najważniejsza katecheza odbywa się bowiem w środowisku domowym i rodzinnym. Dzieci mogą nauczyć się zadanych modlitw, mogą ładnie śpiewać religijne pieśni, ale chodzi przecież o to, by pięknie przeżywały wydarzenia i doświadczały w czasie przygotowań żywej wiary.

Przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej może być zatem okazją – i pewnie jest – dla rodziców i bliskich, by poruszyć zastygłą wiarę, przypomnieć sobie chrześcijańską nadzieję, na nową przyjąć Bożą miłość, odświeżyć to, co wydaje się zapomniane i zakurzone w relacji z Bogiem.

Nie wolno więc stracić tego czasu przygotowań, nie można przespać czy zaniedbać, bo obraz spowiedzi i Eucharystii stworzony dzieciom w czasie przygotowań będzie obrazem jeśli nie na całe życie to na pewno na bardzo wiele lat.

ks. Krzysztof Sieniawski

Muszą być ludzie, którzy mają odwagę mówić swobodnie.

Giordano Bruno

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
121 0.22659802436829